Ostatní služby

  • drobná montáž
  • balení dle požadavků zákazníka
  • etiketování
  • svařování PE-obalů
  • zajištění personálních kapacit (výroba, inventury skladů)
  • doprava